Generalforsamling 18. juni kl 19.30

Tir d. 18. Jun. 19.30

Generalforsamling – 18. juni kl. 19.30 i Magion

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beregning
  3. Årsregnskab og budget
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 10. juni 2019)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt