Generalforsamling

Ons d. 31. Maj. 19.00

I Lynghallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Else Holme Bertelsen

2. Afdelingens beretning

3. Regnskab og budget

4. Indkomne forslag
a) forslag om genplacering af midlerne i Sydbank

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter (se bilag 1)
a) Ekstraordinær valg af formand
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
– Kasserer Jesper Bech – ønsker ikke genvalg
– Næstformand Sune Appel – ønsker ikke genvalg

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er : Gitte Hansen og Kim Thorøe – begge modtaget genvalg

7. Orientering omkring IKA samarbejdet
Michael Steen-Andersen orienterer om samarbejdet og de fremtidige perspektiver

8. Eventuelt

Bilag 1: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formand: Georg Danielsen kan/må ikke længere være en del af bestyrelsen, da han har fået arbejde på kredskontoret i kreds 6. Medarbejdere må kun have mindre udvalgsarbejde i foreningerne.
Georg har lovet at fortsætte med kampplaner, fordeling af haltider, dommerpåsætning, postmodtager fra kredsen m.v.

Næstformand: Sune Appel er på valg og ønsker ikke genvalg. Dette skyldes, at han er blevet selvstændig og der bruges rigtig mange timer der. Sune vil dog gerne være support for sponsorudvalget.

Kasserer: Jesper Bech er på valg og ønsker ikke genvalg. Han har været kasserer i 10 år nu og føler der skal nye kræfter i bestyrelsen. Han har ikke længere den samme fornemmelse af hvad der foregår i specielt ungdomsafdelingen.
Findes der ikke en ny kasserer har Jesper tilbudt, at lave regnskabet som ekstern regnskabsfører.